Skip Navigation LinksDoktora

Doktora

İletişim ve Medya Çalışmaları Bölümü, İletişim ve Medya Çalışmaları alanında Doktora (Ph.D.) derecesinde tezli lisansüstü program aracılığıyla öğrencilerine eğitim olanakları sunmaktadır. İletişim, bilgi teknolojileri ve küresel iletişim ağlarının dünya çapında politik, ekonomik ve sosyal kurumlar üzerine geniş etkileri olmuş ve yakın bir gelecekte de bu kurumsal ve sosyal ilişkilerin şekil almasında büyük bir rol oynayacakları inkar edilemez bir gerçektir. Bu doğrultuda, İletişim ve Medya Çalışmaları lisansüstü programının misyonu, öğrencilerini bilgi ve iletişim çağında ve etik kurallar çerçevesinde hem uzman hem de bilim adamı olarak etkili çalışmalarını sağlayacak teorik ve profesyonel bilgilerle donatmaktır. Birden fazla disiplin arasında etkileşimi gerektiren program esnek bir yapıda olup, öğrencilerine teorik bilginin yanında uygulamaya yönelik de eğitim olanakları da sağlamaktadır.

Kayıt-Kabul Koşulları

Doktora (PhD) programına başvuran adayların ilgili bir alandan edinilmiş yüksek lisans (tezli) seviyesinde bir diplomaya sahip olmaları gerekmektedir. Bütün başvuru sahiplerinin Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü ve ilgili bölüm tarafından belirlenen koşulları sağlaması gerekmektedir. İletişim ile ilgili bir alandan edinilmiş lisans veya yüksek lisans düzeyinde diploması olmayan adayların İletişim ve Medya Çalışmaları programından alınacak üç adet sınamalı dersi (Kitle İletişimi ve Toplum, Kitlesel İletişim Araştırmaları ve İletişim Çalışmaları için Araştırma Metodları) başarı ile tamamlamaları koşulu vardır. Kayıt detayları https://grad.emu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

Araştırma Alanları

İletişim Teorileri ve Araştırma Metodları, Yayın ve Film Araştırmaları, Gazetecilik Araştırmaları, Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı, Küresel İletişim Ağları, Kitle İletişimi ve Demokrasi, Cinsiyet ve İletişim, Siber Uzay, Sanal Gerçeklik, İletişim Etiği, Fikir ve Telif Hakkı, Kültürel Araştırmalar, İletişimin Politik Ekonomisi, Bileşik Pazar İletişimi, Medya Temsili, Barış Gazeteciliği, Kültürlerarası İletişim, Medya Etnografyası, Medya Tarihi, Yeni İletişim Teknolojileri, İletişim Eğitimi, Medya Etkileri, Politik İletişim


DAÜ Web Siteleri