Skip Navigation LinksRadio-Tv-and-Film-Studies-Journalism

Sinema ve Televizyon Bölümü

Radyo-Tv, Sinema ve Gazetecilik Bölümü 

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. BAHİRE EFE ÖZAD

Bölüm Hakkında

Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte televizyon, film ve internet alanları şimdiye dek görülmemiş şekilde birbirlerine karışıp aynı potada eridiler. Bu da iletişimcilerden, hem medya sanatlarına ilişkin teknik beceriler anlamında, hem de küresel bilgiye dair toplumsal sorumluk anlamında beklentilerin artmasına sebep oluyor. Bu tespitlerden yola çıkan Doğu Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nün müfredatı, medya teknolojilerini yaratıcı bir ustalıkla kullanabilen ve aynı zamanda düşünsel ve sorgulayıcı bakış açısını toplumsal ve etik bir sorumlukla taşıyabilecek medya profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Bölüm Olanakları

Sinema ve Televizyon bölümü, sahip olduğu radyo ve televizyon stüdyoları ile öğrencilerine geniş yapım ve yayın imkanları sunmaktadır. Bunlardan FM 106.5 Mhz. üzerinden yayın yapan Radyo Doğu Akdeniz ve yayında olan DAÜ-TV, öğrencilerin yapım ve yayın çalışmalarının her aşamasına ilişkin pratik bilgi ve deneyime sahip olmalarını sağlamaktadır. Fakülte bünyesinde oluşturulan Medya Merkezi’nde de çalışabilen öğrenciler, belgesel ve haber başta olmak üzere farklı medya türlerinin özelliklerine uygun formatlarda içerikler üretebilmektedirler. Ayrıca Bölüm, Sualtı Fotoğraf ve Video Araştırma Merkezi ile de öğrencilerin temel dalış eğitiminden sonra, sualtı görüntüleme tekniklerini başarıyla kullanabilmelerine olanak tanımaktadır.

Öğretim / Öğrenim

Doğu Akdeniz Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri, edindikleri iletişim ve medya sanatlarına yönelik eleştirel ve yaratıcı bilgiyle dünyaya açıklık anlamında önemli bir ayrıcalık kazanmaktadırlar. Bu geniş bakış açısıyla sosyal ve kültürel ufuklarını birleştirebilen öğrencilerimiz, bunu hayata geçirdikleri proje ve programlarının yapım ve üretim aşamalarında kullanabilmektedirler. Radyo-Televizyon ve Sinema öğrencileri, video ve fotoğraf projeleriyle, uluslararası düzeyde yarışmalara, konferanslara ve festivallere katılarak yaptıkları çalışmaları sergileme ve ödül kazanma imkanı bulmaktadırlar. Bugüne kadar Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması, Uluslararası İstanbul 1001 Belgesel Film Festivali, Rastgele Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali, Altın Safran Belgesel Film Festivali, Kemer Uluslararsı Sualtı Günleri ve Ivy Film Festivali’ne katılan pek çok yapım, uluslararası platformda gerçekleştirilen yarışmalarda ödül almış ve uluslararası festivallerde gösterim hakkı elde etmiştir.

Bölüm Aktiviteleri/ Başarıları

Sinema ve Televizyon öğrencileri, video ve fotoğraf projeleriyle, uluslararası düzeyde yarışmalara, konferanslara ve festivallere katılarak yaptıkları çalışmaları sergileme ve ödül kazanma imkanı bulmaktadırlar. Bugüne kadar Aydın Doğan Vakfı Genç İletişimciler Yarışması, Uluslararası İstanbul 1001 Belgesel Film Festivali, Rastgele Uluslararası Balıkçı ve Deniz Belgeselleri Festivali, Altın Safran Belgesel Film Festivali, Kemer Uluslararsı Sualtı Günleri ve Ivy Film Festivali’ne katılan pek çok yapım, uluslararası platformda gerçekleştirilen yarışmalarda ödül almış ve uluslararası festivallerde gösterim hakkı elde etmiştir.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar

Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu, öncelikle öğrenmeyi sürdürmeyi bilen biri olacaktır. Amaç ister Televizyon ya da Film endüstrisinde, isterse de video belgesel üretiminde kariyer yapmak olsun, günümüz dünyasındaki sürekli ve hızlı değişim, hayat boyu öğrenme kapasitesini ve sürekli değişmekte olan dinamik dünyaya eleştirellikle bakma becerisini gerektirmektedir. Bölüm mezunlarımız, medya endüstrilerinde edinecekleri kariyer için gerekli pratik, profesyonel ve teorik bilgi yanında, medya alanındaki hızlı değişimlere ayak uydurabilecek şekilde yetiştirilmektedirler. Sinema ve Televizyon Bölümü’nün dört yıllık programı öğrencilere, yapım sürecinin her aşamasında yer alma ve eleştirel/yaratıcı fikirlerini üretime dönüştürerek medya üretim sürecini daha iyi anlamaları imkanı vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz; kendilerine sunulan teknik imkanlarla kazandıkları televizyon yayıncılığı deneyimi sayesinde, yapım ve yönetimin artık iç içe geçmiş olan süreçlerini bilen yaratıcı iletişimciler olarak sektöre girmektedirler. Eğitimleri süresince edindikleri araştırmacı ve eleştirel düşünce yapısı, onlara profesyonel, toplumsal/etik ve yasal sorumlulukların hem çalışma alanlarında hem de toplumda önemli olduğu bilincini kazandırmakta; İngilizce odaklı eğitim sayesinde de çokkültürlü profesyonel ve akademik ortamlarda kariyer yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Program hakkında genel bilgi

Bölümdeki eğitim, sosyal bilimlerde genel kuramsal bilgilerle, iletişim çalışmaları ve medya pratiklerini bir araya getirmektedir. İlk yıllardaki formasyon dersleri, öğrencilere orta ve ileri düzeyde medya pratikleri için gerekli olan yaratıcı ve düşünsel temeli kazandırmayı amaçlamaktadır. Üçüncü yıl, ileri düzeyde medya pratikleri ile etik, estetik, profesyonel ögeleri dikkate alan medya çalışmaları dersleri için gerekli olan orta seviyede medya pratikleri ve becerileri üzerinde odaklanmaktadır. Dördüncü yıl, düşünsel aşamadan kurgu ve sunum aşamasına kadar öğrencilerin bireysel yaratıclıklarını ortaya koyabilecekleri bağımsız projeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Programlar

Program AdıDereceEğitim Süresi (Yıl)
Radyo, Televizyon ve SinemaLisans / B.A.4
Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe)Lisans / B.A.4
Dijital Medya ve Film (Tezsiz)Master / M.A.1 - 1.5

İletişim Bilgileri

Adres:
Doğu Akdeniz Üniversitesi
İletişim Fakültesi
Sinema ve Televizyon Bölümü
Gazimağusa, KKTC
Mersin 10 Turkey 

Tel: +90 392 630 2006
Faks: +90 392 365 0743
E-posta: cinematvemu@emu.edu.tr


Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Prof. Dr. BAHİRE EFE ÖZAD Bölüm Başkanı Radyo, Sinema ve Televizyon FCMS - M 109 1643
Doç. Dr. MASHOED BAILIE Öğretim Üyesi Radyo, Sinema ve Televizyon FCMS 207 2732
Yrd. Doç. Dr. BARÇIN BOĞAÇ Öğretim Görevlisi Radyo, Sinema ve Televizyon FCMS - M 204 3216
Yrd. Doç. Dr. PEMBE BEHÇETOĞULLARI Öğretim Üyesi Radyo, Sinema ve Televizyon FCMS - M 210 2465
Yrd. Doç. Dr. YETİN ARSLAN Öğretim Üyesi Radyo, Sinema ve Televizyon FCMS - M 208 3105
Dr. PEMBE TÖLÜK Öğretim Görevlisi Radyo, Sinema ve Televizyon FCMS 117 2633
Öğr. Gör. AHMET GORAN Öğretim Görevlisi Radyo, Sinema ve Televizyon FCMS - M 203 2392
Uzman EMRE OSKAY * Uzman Radyo, Sinema ve Televizyon
* : Adı geçen öğretim elemanımız başka bir üniversiteden gelip ders vermektedir.

Yarı Zamanlı Akademik Personel

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
Öğr. Gör. EDİZ PİRHAN Öğretim Görevlisi Radyo, Sinema ve Televizyon
Öğr. Gör. MERYEM ÖZKURT Öğretim Görevlisi Radyo, Sinema ve Televizyon
Okutman AYSU BASRİ AKTER Okutman Radyo, Sinema ve Televizyon

Araştırma Görevlileri

Adı SoyadıGörevBölümOfisTel
FAHAD TASHADUD Araştırma Görevlisi Radyo, Sinema ve Televizyon FCMC - M 201
YASİN ALP ÇEVİK Araştırma Görevlisi Radyo, Sinema ve Televizyon FCMS - M 201
DAÜ Web Siteleri