Skip Navigation LinksStrategic-Plan

Stratejik Plan

Fakültemiz kısa zamanda yeniden yapılanma adına iyi bir sınav verdi. Çağdaş yüksek öğrenim standartlarına ulaşmak için kuramsal bilgi ve pratik deneyim arasındaki uyumu sağlayarak daha verimli bir öğrenimi hedefledik. Öğrenerek yapmak ve yaparak öğrenmek, akademik bilgiyi üretim sürecine dahil etmekle gerçekleşecek olan bir süreçtir.

Akademik programı destekleyecek şekilde düzenlenecek olan atölye çalışmaları ve projeye yönelik uygulamalar öğrencinin alan bilgisiyle ilgili donanımını pekiştir. Akademik süreç bir yandan ilerlerken diğer yandan da edinilen bilginin deneyime dönüşmesini sağlayacak etkinliklerin programlanması kaçınılmazdır.

Analitik düşünme çoklu bilgi ortamında nasıl besleniyorsa pratik becerilerin gelişmesini sağlamak için de uygulama ortamlarından faydalanmak gerekir. Fakültemizin hedeflediği yüksek öğrenime yönelik stratejik planlama modeli de bu düşünceler üzerine inşa edilmiştir.

Fakültemizin herhangi bir bölümünden mezun olan bir öğrencinin alanıyla ilgili yetkin bir bilgi ve beceriye sahip olması programlarımızın hedeflediği öğrenci profilini işaret ediyor.        

Kültürlerarası iletişimin gerekliliğine işaret eden, evrensel değerlerin önemsendiği, kişisel becerilerin ve entelektüel kapasitenin gelişmesine olanak sağlayan bir yüksek öğrenim anlayışıyla görev yapıyoruz.

Yakın zamanda Sanat ve İletişim Fakültesi adı altında akademik yaşamına devam edecek olan fakültemiz sanat ve iletişim gibi iki yakın disiplini daha entegre bir yapıya kavuşturmayı hedeflemektedir. Sinema ve Televizyon Bölümü, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Bölümü ve Animasyon ve Dijital Oyun Tasarımı Bölümü çağdaş gereksinimleri göz önünde bulundurarak planlanan programlarımızdır...      

DAÜ Web Siteleri